پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:51

ورزش سه: رونالدینیو در فصل ۲۰۰۳ به کاتالان ها ملحق شد و معمار موفقیت های بارسا در ابتدای هزاره جدید بود. او ۲ سال لقب بهترین بازیکن جهان را از آن خود کرد و عامل اصلی سلطه بارسا بر اروپا بعد از ۱۳ سال لقب گرفت. رونالدینیو گفت: “شنیده بودم که در تیم جوانان بارسا، […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

Uvca si: vUkhgndkdU nv twg ۲۰۰۳ fi ;hjhghk ih lgpr an U lulhv lUtrdj ihd fhvsh nv hfjnhd ichvi Ondn fUn. hU ۲ shg grf fijvdk fhcd;k Oihk vh hc Hk oUn ;vn U uhlg hwgd sgxi fhvsh fv hvUPh fun hc ۱۳ shg grf 'vtj. vUkhgndkdU 'tj: “akdni fUnl ;i nv jdl OUhkhk fhvshT O…I vUkhgndkdU: fi lsd 'tjl hc tUjfhg gbj ffv Uvca si: vUkhgndkdU nv twg ۲۰۰۳ fi ;hjhghk ih lgpr an U lulhv lUtrdj ihd fhvsh nv hfjnhd ichvi Ondn fUn. hU ۲ shg grf fijvdk fhcd;k Oihk vh hc Hk oUn ;vn U uhlg hwgd sgxi fhvsh fv hvUPh fun hc ۱۳ shg grf 'vtj. vUkhgndkdU 'tj: “akdni fUnl ;i nv jdl OUhkhk fhvshT O…I

تصویر خبر
رونالدینیو--به-مسی-گفتم-از-فوتبال-لذت-ببر
برچسب های مرتبط: