پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:53

نشست تخصصی بررسی آسیب‌های عدم سیاست‌گذاری در فضای مجازی با حضور علی‌گرانمایه‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشکده رسانه فارس برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kasj jowwd fvvsd Hsdf‌ihd unl sdhsj‌'bhvd nv tqhd lOhcd fh pqUv ugd‌'vhklhdi‌PUvT uqU idmj ugld nhka'hi Hchn hsghld nv nhka;ni vshki thvs fv'chv an. 'vhklhdi‌PUv: sdhsj‌'bhvd hc tqhd lOhcd Onh ankd kdsj/ ili‌Ohd nkdh tdgjvdk' iUalkn nhvkn/ 12 Ihga Pda vUd aUvhd uhgd tqhd lOhcd kasj jowwd fvvsd Hsdf‌ihd unl sdhsj‌'bhvd nv tqhd lOhcd fh pqUv ugd‌'vhklhdi‌PUvT uqU idmj ugld nhka'hi Hchn hsghld nv nhka;ni vshki thvs fv'chv an.

تصویر خبر
گرانمایه-پور--سیاست-گذاری-از-فضای-مجازی-جدا-شدنی-نیست--همه-جای-دنیا-فیلترینگ-هوشمند-دارند--12-چالش-پیش-روی-شورای-عالی-فضای-مجازی
برچسب های مرتبط: