پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:54

روزنامه‌نگار آمریکایی ١٢ سال پیش به ایران آمد و در آن سفر گفت‌وگویی با اکبر هاشمی‌رفسنجانی داشت؛ گفت‌وگویی که حالا بخش‌هایی از آن را در سایت المانیتور بازنشر کرده و به بیان برخی از روایت‌های آن دیدار پرداخته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vUckhli‌k'hv Hlvd;hdd ١٢ shg Pda fi hdvhk Hln U nv Hk stv 'tj‌U'Udd fh h;fv ihald‌vtskOhkd nhajY 'tj‌U'Udd ;i phgh foa‌ihdd hc Hk vh nv shdj hglhkdjUv fhckav ;vni U fi fdhk fvod hc vUhdj‌ihd Hk ndnhv Pvnhoji hsj. vUhdj ofvk'hv Hlvd;hdd hc lwhpfi‌ha fh ihald vUckhli‌k'hv Hlvd;hdd ١٢ shg Pda fi hdvhk Hln U nv Hk stv 'tj‌U'Udd fh h;fv ihald‌vtskOhkd nhajY 'tj‌U'Udd ;i phgh foa‌ihdd hc Hk vh nv shdj hglhkdjUv fhckav ;vni U fi fdhk fvod hc vUhdj‌ihd Hk ndnhv Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
روایت-خبرنگار-آمریکایی-از-مصاحبه-اش-با-هاشمی
برچسب های مرتبط: