پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:55

تهران- ایرنا- یکی از فارغ التحصیلان علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای نخستین بار در کشور موفق به فرموله و تولید کمپوت خرما شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk- hdvkh- d;d hc thvy hgjpwdghk ugUl U wkhdu ybhdd nhka'hi ugUl Pca;d jfvdc fvhd kosjdk fhv nv ;aUv lUtr fi tvlUgi U jUgdn ;lPUj ovlh an. ljoww wkhdu ybhdd ;aUv lUtr fi jUgdn ;lPUj ovlh an jivhk- hdvkh- d;d hc thvy hgjpwdghk ugUl U wkhdu ybhdd nhka'hi ugUl Pca;d jfvdc fvhd kosjdk fhv nv ;aUv lUtr fi tvlUgi U jUgdn ;lPUj ovlh an.