پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:56

همایون اسعدیان، کارگردان سینما با بیان این‌که فیلم «گاو» بود که راه را برای سینمای پس از انقلاب باز کرد، مدعی شد این فیلم امروز در وزارت ارشاد اجازه ساخت نمی‌گرفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ilhdUk hsundhkT ;hv'vnhk sdklh fh fdhk hdk‌;i tdgl K'hUL fUn ;i vhi vh fvhd sdklhd Ps hc hkrghf fhc ;vnT lnud an hdk tdgl hlvUc nv Uchvj hvahn hOhci shoj kld‌'vtj. tdgld ;i hlhl hc Hk juvdt ;vnT hlvUc hOhci shoj kld‌'vtj/ nv fvkhli KIal af vUakL lxvp an ilhdUk hsundhkT ;hv'vnhk sdklh fh fdhk hdk‌;i tdgl K'hUL fUn ;i vhi vh fvhd sdklhd Ps hc hkrghf fhc ;vnT lnud an hdk tdgl hlvUc nv Uchvj hvahn hOhci shoj kld‌'vtj.

تصویر خبر
فیلمی-که-امام-از-آن-تعریف-کرد--امروز-اجازه-ساخت-نمی-گرفت--در-برنامه--چشم-شب-روشن--مطرح-شد
برچسب های مرتبط: