پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:57

سنندج-ایرنا- فرماندار سقز با بیان اینکه انقلاب ایران اسلامی، درختی تنومند است که باید از آن حفاظت و حراست کرد، گفت: اصحاب رسانه و خبرنگاران با انعکاس درست و صحیح اخبار عملکرد نظام در کردستان، حق انقلاب و خون شهدا را ادا کنند.

skknO-hdvkh- tvlhknhv src fh fdhk hdk;i hkrghf hdvhk hsghldT nvojd jkUlkn hsj ;i fhdn hc Hk pthzj U pvhsj ;vnT 'tj: hwphf vshki U ofvk'hvhk fh hku;hs nvsj U wpdp hofhv ulg;vn kzhl nv ;vnsjhkT pr hkrghf U oUk ainh vh hnh ;kkn. ofvk'hvhk fh hku;hs ulg;vn kzhl T pr hkrghf U oUk ainh vh hnh ;kkn skknO-hdvkh- tvlhknhv src fh fdhk hdk;i hkrghf hdvhk hsghldT nvojd jkUlkn hsj ;i fhdn hc Hk pthzj U pvhsj ;vnT 'tj: hwphf vshki U ofvk'hvhk fh hku;hs nvsj U wpdp hofhv ulg;vn kzhl nv ;vnsjhkT pr hkrghf U oUk ainh vh hnh ;kkn.

تصویر خبر
خبرنگاران-با-انعکاس-عملکرد-نظام---حق-انقلاب-و-خون-شهدا-را-ادا-کنند
برچسب های مرتبط: