پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:57

بیرجند - ایرنا - مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، گفت: 65 هزار نماز جماعت ظهر و عصر در واحدهای آموزشی اقامه می شود که 20 هزار روحانی و 45 هزار فرهنگی، مسئولیت اقامه نماز را بر عهده دارند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fdvOkn - hdvkh - lndv;g rvHkT ujvj U klhc Uchvj HlUca U PvUvaT 'tj: 65 ichv klhc Olhuj ziv U uwv nv Uhpnihd HlUcad hrhli ld aUn ;i 20 ichv vUphkd U 45 ichv tvik'dT lsmUgdj hrhli klhc vh fv uini nhvkn. lndv ;g rvHk T ujvj U klhc Uchvj HlUca U PvvUa : 65 ichv klhc Olhuj nv lnhvs hrhli ld aUn fdvOkn - hdvkh - lndv;g rvHkT ujvj U klhc Uchvj HlUca U PvUvaT 'tj: 65 ichv klhc Olhuj ziv U uwv nv Uhpnihd HlUcad hrhli ld aUn ;i 20 ichv vUphkd U 45 ichv tvik'dT lsmUgdj hrhli klhc vh fv uini nhvkn.

تصویر خبر
مدیر-کل-قرآن---عترت-و-نماز--وزارت-آموزش-و-پرروش---65-هزار-نماز-جماعت-در-مدارس-اقامه-می-شود
برچسب های مرتبط: