پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:00

دبیر انجمن جراحان مغز و اعصاب گفت: تکنیک نوروآندوسکوپی، به درمان بیماری‌های هیدورسفالی (بیماری‌هایی که مسیر آب مغز مسدود شده و فشار مغز بالا رفته است) کمک می‌کند، همچنین از این روش برای نمونه‌برداری از تومورها استفاده می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nfdv hkOlk Ovhphk lyc U huwhf 'tj: j;kd; kUvUHknUs;UPdT fi nvlhk fdlhvd‌ihd idnUvsthgd (fdlhvd‌ihdd ;i lsdv Hf lyc lsnUn ani U tahv lyc fhgh vtji hsj) ;l; ld‌;knT ilIkdk hc hdk vUa fvhd klUki‌fvnhvd hc jUlUvih hsjthni ld‌aUn. kUvUHknUs;UPd lUev nv nvlhk fdlhvd‌ihd idnvUsthgd U jUlUvih nfdv hkOlk Ovhphk lyc U huwhf 'tj: j;kd; kUvUHknUs;UPdT fi nvlhk fdlhvd‌ihd idnUvsthgd (fdlhvd‌ihdd ;i lsdv Hf lyc lsnUn ani U tahv lyc fhgh vtji hsj) ;l; ld‌;knT ilIkdk hc hdk vUa fvhd klUki‌fvnhvd hc jUlUvih hsjthni ld‌aUn.

تصویر خبر
نوروآندوسکوپی-موثر-در-درمان-بیماری-های-هیدروسفالی-و-تومورها
برچسب های مرتبط: