پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:00

"باور 373" علاوه بر توانایی درگیری با اهداف آیرودینامیک، توانایی درگیری با موشک‌های بالستیک، کروز و همچنین موشک‌های دیگر را دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

"fhUv 373" ughUi fv jUhkhdd nv'dvd fh hinht HdvUndkhld;T jUhkhdd nv'dvd fh lUa;‌ihd fhgsjd;T ;vUc U ilIkdk lUa;‌ihd nd'v vh nhvn. a;hvId fcv' nv Hslhk hlk hdvhk "fhUv 373" ughUi fv jUhkhdd nv'dvd fh hinht HdvUndkhld;T jUhkhdd nv'dvd fh lUa;‌ihd fhgsjd;T ;vUc U ilIkdk lUa;‌ihd nd'v vh nhvn.

تصویر خبر
شکارچی-بزرگ-در-آسمان-امن-ایران