پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:01

ماجرای رسوایی نتانیاهو در پذیرش هدایای گران‌قیمت هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند....

در حال دریافت متن کامل خبر...

lhOvhd vsUhdd kjhkdhiU nv Pbdva inhdhd 'vhk‌rdlj iv vUc hfuhn Ondnd Pdnh ld‌;kn.... fhcOUdd hc ilsv kjhkdhiU nv owUw vsUhdd hodv lhOvhd vsUhdd kjhkdhiU nv Pbdva inhdhd 'vhk‌rdlj iv vUc hfuhn Ondnd Pdnh ld‌;kn....

تصویر خبر
بازجویی-از-همسر-نتانیاهو-در-خصوص-رسوایی-اخیر
برچسب های مرتبط: