پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:01

خبرگزاری بی بی سی مدعی شد که منچستریونایتد ماه گذشته قرارداد مروان فلینی، هافبک بلژیکی خود را تمدید کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ofv'chvd fd fd sd lnud an ;i lkIsjvdUkhdjn lhi 'baji rvhvnhn lvUhk tgdkdT ihtf; fgCd;d oUn vh jlndn ;vni hsj. jlndn rvhvnhn tgdkd fh lkIsjvdUkhdjn ofv'chvd fd fd sd lnud an ;i lkIsjvdUkhdjn lhi 'baji rvhvnhn lvUhk tgdkdT ihtf; fgCd;d oUn vh jlndn ;vni hsj.

تصویر خبر
تمدید-قرارداد-فلینی-با-منچستریونایتد