پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:03

بغداد-ایرنا- رییس شورای نجات الانبار با بیان اهمیت اثرات مثبت آزادی 'البعاج' در غرب استان نینوا در شمال عراق و این که هنوز نزدیک به 20 درصد از اراضی استان الانبار در تصرف گروه تروریستی داعش است، بر بازپس گیری مناطق تحت تصرف داعش در مناطق شمالی استان الانبار تاکید کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fynhn-hdvkh- vdds aUvhd kOhj hghkfhv fh fdhk hildj hevhj lefj Hchnd 'hgfuhO' nv yvf hsjhk kdkUh nv alhg uvhr U hdk ;i ikUc kcnd; fi 20 nvwn hc hvhqd hsjhk hghkfhv nv jwvt 'vUi jvUvdsjd nhua hsjT fv fhcPs 'dvd lkhxr jpj jwvt nhua nv lkhxr alhgd hsjhk hghkfhv jh;dn ;vn. vdds aUvhd kOhj hghkfhv: 20 nvwn hghkfhv ikUc jpj jwvt nhua hsj fynhn-hdvkh- vdds aUvhd kOhj hghkfhv fh fdhk hildj hevhj lefj Hchnd 'hgfuhO' nv yvf hsjhk kdkUh nv alhg uvhr U hdk ;i ikUc kcnd; fi 20 nvwn hc hvhqd hsjhk hghkfhv nv jwvt 'vUi jvUvdsjd nhua hsjT fv fhcPs 'dvd lkhxr jpj jwvt nhua nv lkhxr alhgd hsjhk hghkfhv jh;dn ;vn.

تصویر خبر
رییس-شورای-نجات-الانبار--20-درصد-الانبار-هنوز-تحت-تصرف-داعش-است
برچسب های مرتبط: