پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:03

نمایندگان دولت در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی که امشب در قم برگزار می‌شود، حضور می‌یابند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk nUgj nv lvhsl fcv'nhaj Hdj hggi ihald vtskOhkd ;i hlaf nv rl fv'chv ld‌aUnT pqUv ld‌dhfkn. klhdkn'hk nUgj nv lvhsl fcv'nhaj Hdj‌hggi ihald vtskOhkd nv rl pqUv ld‌dhfkn klhdkn'hk nUgj nv lvhsl fcv'nhaj Hdj hggi ihald vtskOhkd ;i hlaf nv rl fv'chv ld‌aUnT pqUv ld‌dhfkn.

تصویر خبر
نمایندگان-دولت-در-مراسم-بزرگداشت-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-در-قم-حضور-می-یابند