پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:04

روزنامه شرق روایت دیداری دو نفره بین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با احمد بورقانی روزنامه نگار و نماینده دوره ششم در تابستان سال 79 را برای نخستین بار منتشر کرده است که در بخشی از آن آیت الله به دلیل مخالفتش با سه دوره‌ای شدن ریاست جمهوری پرداخته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vUckhli avr vUhdj ndnhvd nU ktvi fdk Hdj‌hggi ihald vtskOhkd fh hpln fUvrhkd vUckhli k'hv U klhdkni nUvi aal nv jhfsjhk shg 79 vh fvhd kosjdk fhv lkjav ;vni hsj ;i nv foad hc Hk Hdj hggi fi ngdg lohgtja fh si nUvi‌hd ank vdhsj OliUvd Pvnhoji hsj. vUhdjd hc d; k'vhkd lil Hdj‌hggi vUckhli avr vUhdj ndnhvd nU ktvi fdk Hdj‌hggi ihald vtskOhkd fh hpln fUvrhkd vUckhli k'hv U klhdkni nUvi aal nv jhfsjhk shg 79 vh fvhd kosjdk fhv lkjav ;vni hsj ;i nv foad hc Hk Hdj hggi fi ngdg lohgtja fh si nUvi‌hd ank vdhsj OliUvd Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
روایتی-از-یک-نگرانی-مهم-آیت-الله
برچسب های مرتبط: