پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:04

مواضع سردار سلیمانی در حوزه سیاست داخلی برای عده ای جالب و غیرمنتظره به نظر می رسد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lUhqu svnhv sgdlhkd nv pUci sdhsj nhogd fvhd uni hd Ohgf U ydvlkjzvi fi kzv ld vsn. Ughdjlnhvd fi sf; phO rhsl lUhqu svnhv sgdlhkd nv pUci sdhsj nhogd fvhd uni hd Ohgf U ydvlkjzvi fi kzv ld vsn.

تصویر خبر
ولایتمداری-به-سبک-حاج-قاسم
برچسب های مرتبط: