پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:05

...

در حال دریافت متن کامل خبر...

... kdvUihd hgpan hgaufd vUsjhd hgiOt nv yvf lUwg vh Hchn ;vnkn ...

تصویر خبر
نیروهای-الحشد-الشعبی-روستای-الهجف-در-غرب-موصل-را-آزاد-کردند