پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:05

در حالی که طی روزهای اخیر مشکلات زیادی برای ثبت قرارداد سامان نریمان جهان و همچنین سروش رفیعی به وجود آمده بود، پرسپولیس موفق شد، مجوز بازی این دو را در ترکیب تیمش کسب کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv phgd ;i xd vUcihd hodv la;ghj cdhnd fvhd efj rvhvnhn shlhk kvdlhk Oihk U ilIkdk svUa vtdud fi UOUn Hlni fUnT PvsPUgds lUtr anT lOUc fhcd hdk nU vh nv jv;df jdla ;sf ;kn. tvnh vUklhdd hc svUa U shlhk fh Pdvhik PvsPUgdsY/ vsldY lOUc fhcd vtdud U kvdlhk‌Oihk whnv an nv phgd ;i xd vUcihd hodv la;ghj cdhnd fvhd efj rvhvnhn shlhk kvdlhk Oihk U ilIkdk svUa vtdud fi UOUn Hlni fUnT PvsPUgds lUtr anT lOUc fhcd hdk nU vh nv jv;df jdla ;sf ;kn.

تصویر خبر
فردا-رونمایی-از-سروش-و-سامان-با-پیراهن-پرسپولیس---رسمی--مجوز-بازی-رفیعی-و-نریمان-جهان-صادر-شد
برچسب های مرتبط: