پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:06

ورزش سه: کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس نام ۱۹ بازیکن برای حضور در اردوی پیش از دیدار برابر سایپا از هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال را به شرح زیر اعلام کرد: علیرضا بیرانوند، رادو شوویچ، سید جلال حسینی، حسین ماهینی، محسن ربیع‌خواه، صادق محرمی، محمد انصاری، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، احسان علوان‌زاده، […]

Uvca si: ;hnv tkd jdl tUjfhg PvsPUgds khl ۱۹ fhcd;k fvhd pqUv nv hvnUd Pda hc ndnhv fvhfv shdPh hc itji ahkcnil lshfrhj gd' fvjv tUjfhg vh fi avp cdv hughl ;vn: ugdvqh fdvhkUknT vhnU aUUdIT sdn Oghg psdkdT psdk lhidkdT lpsk vfdu‌oUhiT whnr lpvldT lpln hkwhvdT ;lhg ;hldhfd‌kdhT lpsk lsglhkT tvahn hplnchniT hpshk ugUhk‌chniT O…I PvsPUgds fh svUa U shlhk nv lwht fh shdPh Uvca si: ;hnv tkd jdl tUjfhg PvsPUgds khl ۱۹ fhcd;k fvhd pqUv nv hvnUd Pda hc ndnhv fvhfv shdPh hc itji ahkcnil lshfrhj gd' fvjv tUjfhg vh fi avp cdv hughl ;vn: ugdvqh fdvhkUknT vhnU aUUdIT sdn Oghg psdkdT psdk lhidkdT lpsk vfdu‌oUhiT whnr lpvldT lpln hkwhvdT ;lhg ;hldhfd‌kdhT lpsk lsglhkT tvahn hplnchniT hpshk ugUhk‌chniT O…I

تصویر خبر
پرسپولیس-با-سروش-و-سامان-در-مصاف-با-سایپا
برچسب های مرتبط: