پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:06

مادرید- ایرنا-«فیدل کاسترو دیاز بالارت» فرزند ارشد فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران دفتر یادبود درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را امضاء کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lhnvdn- hdvkh-Ktdng ;hsjvU ndhc fhghvjL tvckn hvan tdng ;hsjvU vifv trdn ;Ufh fh pqUv nv lpg sthvj OliUvd hsghld hdvhk ntjv dhnfUn nv'baj Hdj hggi ihald vtskOhkd vh hlqhM ;vn. hlqhd ntjv dhnfUn Hdj hggi ihald vtskOhkd jUsx tvckn hvan tdng ;hsjvU lhnvdn- hdvkh-Ktdng ;hsjvU ndhc fhghvjL tvckn hvan tdng ;hsjvU vifv trdn ;Ufh fh pqUv nv lpg sthvj OliUvd hsghld hdvhk ntjv dhnfUn nv'baj Hdj hggi ihald vtskOhkd vh hlqhM ;vn.