پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:08

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی را مکلف به استفاده از پیمانکاران بومی واجد شرایط در پروژه‌های خود و با شرایط برابر کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghldT Uchvjohki ihd ktjT kdvU U shclhk hkvCd hjld vh l;gt fi hsjthni hc Pdlhk;hvhk fUld UhOn avhdx nv PvUCi‌ihd oUn U fh avhdx fvhfv ;vnkn. hgchl Uchvj ktjT kdvU U hkvCd hjld fi hsjthni hc Pdlhk;hvhk fUld klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghldT Uchvjohki ihd ktjT kdvU U shclhk hkvCd hjld vh l;gt fi hsjthni hc Pdlhk;hvhk fUld UhOn avhdx nv PvUCi‌ihd oUn U fh avhdx fvhfv ;vnkn.

تصویر خبر
الزام-وزارت-نفت--نیرو-و-انرژی-اتمی-به-استفاده-از-پیمانکاران-بومی
برچسب های مرتبط: