پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:09

تهران-ایرنا- دفتر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی درمورد سوابق مبارزاتی ایشان و تهیه اسلحه ترور حسنعلی منصور توسط ایشان توضیح داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk-hdvkh- ntjv lvpUl Hdj hggi ihald vtskOhkd nvlUvn sUhfr lfhvchjd hdahk U jidi hsgpi jvUv pskugd lkwUv jUsx hdahk jUqdp nhn. jUqdp ntjv lvpUl Hdj hggi ihald vtskOhkd nv lUvn krg tvhcd hc sUhfr lfhvchjd hdahk jivhk-hdvkh- ntjv lvpUl Hdj hggi ihald vtskOhkd nvlUvn sUhfr lfhvchjd hdahk U jidi hsgpi jvUv pskugd lkwUv jUsx hdahk jUqdp nhn.

تصویر خبر
توضیح-دفتر-مرحوم-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-در-مورد-نقل-فرازی-از-سوابق-مبارزاتی-ایشان
برچسب های مرتبط: