پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:09

تهران - ایرنا - 'مارکو روبیو' سناتور ایالت فلوریدا و نامزد شکست خورده جمهوریخواهان در رقابت های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در توییتی نوشت: سیاست آمریکا در دوران اوباما در کوبا بی حاصل بود و به شکست انجامید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - 'lhv;U vUfdU' skhjUv hdhgj tgUvdnh U khlcn a;sj oUvni OliUvdoUhihk nv vrhfj ihd lrnlhjd hkjohfhj vdhsj OliUvd Hlvd;h nv jUddjd kUaj: sdhsj Hlvd;h nv nUvhk hUfhlh nv ;Ufh fd phwg fUn U fi a;sj hkOhldn. skhjUv Hlvd;hdd: sdhsj hUfhlh nv ;Ufh fd phwg fUn jivhk - hdvkh - 'lhv;U vUfdU' skhjUv hdhgj tgUvdnh U khlcn a;sj oUvni OliUvdoUhihk nv vrhfj ihd lrnlhjd hkjohfhj vdhsj OliUvd Hlvd;h nv jUddjd kUaj: sdhsj Hlvd;h nv nUvhk hUfhlh nv ;Ufh fd phwg fUn U fi a;sj hkOhldn.

تصویر خبر
سناتور-آمریکایی--سیاست-اوباما-در-کوبا-بی-حاصل-بود
برچسب های مرتبط: