پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:09

رییس انجمن دندان پزشکان عمومی ایران گفت: دهان شویه باید به مدت یک ساعت در دهان بماند یا هر ده دقیقه تخلیه و تعویض شود....

vdds hkOlk nknhk Pca;hk ulUld hdvhk 'tj: nihk aUdi fhdn fi lnj d; shuj nv nihk flhkn dh iv ni nrdri jogdi U juUdq aUn.... kpUi hsjthni wpdp nihk aUdi‌ih vdds hkOlk nknhk Pca;hk ulUld hdvhk 'tj: nihk aUdi fhdn fi lnj d; shuj nv nihk flhkn dh iv ni nrdri jogdi U juUdq aUn....

تصویر خبر
نحوه-استفاده-صحیح-دهان-شویه-ها