پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:09

نیروی هوایی سوریه نشست سرکردگان گروه های تروریستی مختلف را هدف قرار داد....

kdvUd iUhdd sUvdi kasj sv;vn'hk 'vUi ihd jvUvdsjd lojgt vh int rvhv nhn.... plgi fi Ogsi sv;vn'hk 'vUi ihd jvUvdsjd nv hngf kdvUd iUhdd sUvdi kasj sv;vn'hk 'vUi ihd jvUvdsjd lojgt vh int rvhv nhn....

تصویر خبر
حمله-به--جلسه-سرکردگان-گروه-های-تروریستی-در-ادلب
برچسب های مرتبط: