پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:10

وزیر اطلاعات و وزیر ارتباطات به نمایندگی از هیئت دولت در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در قم حضور خواهند یافت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv hxghuhj U Ucdv hvjfhxhj fi klhdkn'd hc idmj nUgj nv lvhsl fcv'nhaj Hdj hggi ihald vtskOhkd(vi) nv rl pqUv oUhikn dhtj. klhdkn'hk nUgj nv lvhsl fcv'nhaj Hdj hggi ihald vtskOhkd(vi) nv rl pqUv ld‌dhfkn Ucdv hxghuhj U Ucdv hvjfhxhj fi klhdkn'd hc idmj nUgj nv lvhsl fcv'nhaj Hdj hggi ihald vtskOhkd(vi) nv rl pqUv oUhikn dhtj.

تصویر خبر
نمایندگان-دولت-در-مراسم-بزرگداشت-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-ره--در-قم-حضور-می-یابند