پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:10

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، بزرگترین رویداد سینمایی کشور، امسال و برای دومین بار در آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزار می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sd U PkOldk OakUhvi tdgl tOvT fcv'jvdk vUdnhn sdklhdd ;aUvT hlshg U fvhd nUldk fhv nv Hltd jmhjv hnhvi ;g tvik' U hvahn hsghld ovhshk OkUfd fv'chv ld aUn. ovhshk OkUfd fvhd nUldk fhv ldcfhk OakUhvi tdgl tOv sd U PkOldk OakUhvi tdgl tOvT fcv'jvdk vUdnhn sdklhdd ;aUvT hlshg U fvhd nUldk fhv nv Hltd jmhjv hnhvi ;g tvik' U hvahn hsghld ovhshk OkUfd fv'chv ld aUn.

تصویر خبر
خراسان-جنوبی-برای-دومین-بار-میزبان-جشنواره-فیلم-فجر