پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:10

سی ودومین دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر از فردا (جمعه ) با 13 اجرا در شش سالن تهران آغاز می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sd UnUldk nUvi OakUhvi fdk hglggd lUsdrd tOv hc tvnh (Olui ) fh 13 hOvh nv aa shgk jivhk Hyhc ld aUn. Ocmdhj hUgdk vUc hOvhihd OakUhvi lUsdrd tOv sd UnUldk nUvi OakUhvi fdk hglggd lUsdrd tOv hc tvnh (Olui ) fh 13 hOvh nv aa shgk jivhk Hyhc ld aUn.

تصویر خبر
جزئیات-اولین-روز-اجراهای-جشنواره-موسیقی-فجر
برچسب های مرتبط: