پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:11

سرمربی تیم فوتبال سایپا پس از پایان نشست خبری امروز خود خوش و بش گرمی با برانکو ایوانکوویچ داشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svlvfd jdl tUjfhg shdPh Ps hc Phdhk kasj ofvd hlvUc oUn oUa U fa 'vld fh fvhk;U hdUhk;UUdI nhaj. oUa U fa 'vl tv;d U fvhk;U svlvfd jdl tUjfhg shdPh Ps hc Phdhk kasj ofvd hlvUc oUn oUa U fa 'vld fh fvhk;U hdUhk;UUdI nhaj.

تصویر خبر
خوش-و-بش-گرم-فرکی-و-برانکو
برچسب های مرتبط: