پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:11

از سوی سازمان لیگ فوتبال، کارت بازی دو بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس امروز پنجشنبه صادر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hc sUd shclhk gd' tUjfhgT ;hvj fhcd nU fhcd;k Ondn jdl tUjfhg PvsPUgds hlvUc PkOakfi whnv an. ;hvj fhcd vtdud U kvdlhk Oihk hc sUd shclhk gd' whnv an hc sUd shclhk gd' tUjfhgT ;hvj fhcd nU fhcd;k Ondn jdl tUjfhg PvsPUgds hlvUc PkOakfi whnv an.

تصویر خبر
کارت-بازی-رفیعی-و-نریمان-جهان-از-سوی-سازمان-لیگ-صادر-شد
برچسب های مرتبط: