پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:11

داورزنی گفت: مذاکره با سه گزینه اصلی خاویر وبر، مائورو بروتو و ایگور کولاکوویچ همچنان ادامه دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nhUvckd 'tj: lbh;vi fh si 'cdki hwgd ohUdv UfvT lhmUvU fvUjU U hd'Uv ;Ugh;UUdI ilIkhk hnhli nhvn. lbh;vi fh si 'cdki hwgd ilIkhk hnhli nhvn nhUvckd 'tj: lbh;vi fh si 'cdki hwgd ohUdv UfvT lhmUvU fvUjU U hd'Uv ;Ugh;UUdI ilIkhk hnhli nhvn.

تصویر خبر
مذاکره-با-سه-گزینه-اصلی-همچنان-ادامه-دارد