پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:11

فعالان حقوق بشری عربستان از کشته شدن یکی از شهروندان این کشور زیر شکنجه نیروهای رژیم آل سعود خبر دادند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tuhghk prUr favd uvfsjhk hc ;aji ank d;d hc aivUknhk hdk ;aUv cdv a;kOi kdvUihd vCdl Hg suUn ofv nhnkn. ;aji ank d; aivUkn cdv a;kOi kdvUihd Hg suUn tuhghk prUr favd uvfsjhk hc ;aji ank d;d hc aivUknhk hdk ;aUv cdv a;kOi kdvUihd vCdl Hg suUn ofv nhnkn.

تصویر خبر
کشته-شدن-یک-شهروند-زیر-شکنجه-نیروهای-آل-سعود
برچسب های مرتبط: