پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:14

تهران-ایرنا- بیت آیت الله العظمی مرعشی نجفی ارتحال آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی را به خانواده ایشان تسلیت گفت و از درگاه خداوند برای آن فقیه سعید رحمت واسعه و برای خانواده آن مرحوم صبر و اجر مسئلت کرد.

jivhk-hdvkh- fdj Hdj hggi hguzld lvuad kOtd hvjphg Hdj hggi ugd h;fv ihald vtskOhkd vh fi ohkUhni hdahk jsgdj 'tj U hc nv'hi onhUkn fvhd Hk trdi sudn vplj Uhsui U fvhd ohkUhni Hk lvpUl wfv U hOv lsmgj ;vn. hfvhc ilnvnd U jsgdj fdj Hdj hggi lvuad kOtd fh ohkUhni ihald vtskOhkd jivhk-hdvkh- fdj Hdj hggi hguzld lvuad kOtd hvjphg Hdj hggi ugd h;fv ihald vtskOhkd vh fi ohkUhni hdahk jsgdj 'tj U hc nv'hi onhUkn fvhd Hk trdi sudn vplj Uhsui U fvhd ohkUhni Hk lvpUl wfv U hOv lsmgj ;vn.

تصویر خبر
ابراز-همدردی-و-تسلیت-بیت-آیت-الله-مرعشی-نجفی-با-خانواده-هاشمی-رفسنجانی