پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:15

متنی که در ادامه می آید تقریرات مختلف از علما و اندیشمندان اسلامی در مورد نظریه علم دینی است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ljkd ;i nv hnhli ld Hdn jrvdvhj lojgt hc uglh U hkndalknhk hsghld nv lUvn kzvdi ugl ndkd hsj. jrvdvhj lojgt hc uglh U hkndalknhk hsghld nv lUvn kzvdi ugl ndkd ljkd ;i nv hnhli ld Hdn jrvdvhj lojgt hc uglh U hkndalknhk hsghld nv lUvn kzvdi ugl ndkd hsj.

تصویر خبر
تقریرات-مختلف-از-علما-و-اندیشمندان-اسلامی-در-مورد-نظریه-علم-دینی
برچسب های مرتبط: