پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:15

مراسم نخستین سالگرد درگذشت سید جواد رفوگر صبح امروز پنجشنبه با حضور جمع کثیری از پیشکسوتان کشتی و مسئولان ورزش برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvhsl kosjdk shg'vn nv'baj sdn OUhn vtU'v wfp hlvUc PkOakfi fh pqUv Olu ;edvd hc Pda;sUjhk ;ajd U lsmUghk Uvca fv'chv an. kosjdk shg'vn nv'baj sdn OUhn vtU'v fv'chv an lvhsl kosjdk shg'vn nv'baj sdn OUhn vtU'v wfp hlvUc PkOakfi fh pqUv Olu ;edvd hc Pda;sUjhk ;ajd U lsmUghk Uvca fv'chv an.

تصویر خبر
نخستین-سالگرد-درگذشت-سید-جواد-رفوگر-برگزار-شد
برچسب های مرتبط: