پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:18

اجرای «بیست نمایش کوتاه درباره سلفی» که یک تجربه کارگاهی به کارگردانی محمد رحمانیان است، از امشب ۲۳ دی ماه در تئاتر آفتاب شروع می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hOvhd Kfdsj klhda ;Ujhi nvfhvi sgtdL ;i d; jOvfi ;hv'hid fi ;hv'vnhkd lpln vplhkdhk hsjT hc hlaf ۲۳ nd lhi nv jmhjv Htjhf avUu ld aUn. Hyhc hOvhd Kfdsj klhda ;Ujhi nvfhvi sgtdL hOvhd Kfdsj klhda ;Ujhi nvfhvi sgtdL ;i d; jOvfi ;hv'hid fi ;hv'vnhkd lpln vplhkdhk hsjT hc hlaf ۲۳ nd lhi nv jmhjv Htjhf avUu ld aUn.

تصویر خبر
آغاز-اجرای--بیست-نمایش-کوتاه-درباره-سلفی-