پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:19

شهردار زاهدان گفت: شهرداری زاهدان طبق بودجه مصوب سال 95 برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای اجرای طرح ها و پروژه های خود انجام داده که موضوع توجه به مناطق حاشیه‌ای شهر به عنوان یکی از اولویتهای مورد تاکید استانداری در این بودجه به خوبی مد نظر قرار گرفته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

aivnhv chinhk 'tj: aivnhvd chinhk xfr fUnOi lwUf shg 95 fvkhli vdcd U hrnhlhj ghcl vh fvhd hOvhd xvp ih U PvUCi ihd oUn hkOhl nhni ;i lUqUu jUOi fi lkhxr phadi‌hd aiv fi ukUhk d;d hc hUgUdjihd lUvn jh;dn hsjhknhvd nv hdk fUnOi fi oUfd ln kzv rvhv 'vtji hsj. UOUn 6 ldgdUk ljvlvfu luhfv oh;d nv phadi aiv chinhk aivnhv chinhk 'tj: aivnhvd chinhk xfr fUnOi lwUf shg 95 fvkhli vdcd U hrnhlhj ghcl vh fvhd hOvhd xvp ih U PvUCi ihd oUn hkOhl nhni ;i lUqUu jUOi fi lkhxr phadi‌hd aiv fi ukUhk d;d hc hUgUdjihd lUvn jh;dn hsjhknhvd nv hdk fUnOi fi oUfd ln kzv rvhv 'vtji hsj.

تصویر خبر
وجود-6-میلیون-مترمربع-معابر-خاکی-در-حاشیه-شهر-زاهدان
برچسب های مرتبط: