پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:20

مدیر سابق جامعه الزهرا(س) بابیان اینکه در این موسسه روزانه نزدیک به 40 هزار ساعت نفر وقت صرف می‌شود، گفت: تاکنون 52 هزار نفر از جامعه الزهرا(س) فارغ‌التحصیل شده‌اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv shfr Ohlui hgcivh(s) fhfdhk hdk;i nv hdk lUssi vUchki kcnd; fi 40 ichv shuj ktv Urj wvt ld‌aUnT 'tj: jh;kUk 52 ichv ktv hc Ohlui hgcivh(s) thvy‌hgjpwdg ani‌hkn. jh;kUk 52 ichv ktv hc Ohlui hgcivh(s) thvy‌hgjpwdg ani‌hkn lndv shfr Ohlui hgcivh(s) fhfdhk hdk;i nv hdk lUssi vUchki kcnd; fi 40 ichv shuj ktv Urj wvt ld‌aUnT 'tj: jh;kUk 52 ichv ktv hc Ohlui hgcivh(s) thvy‌hgjpwdg ani‌hkn.

تصویر خبر
تاکنون-52-هزار-نفر-از-جامعه-الزهرا-س--فارغ-التحصیل-شده-اند