پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:21

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: برنامه‌های دهه فجر در لرستان با رویکرد اقتصاد مقاومتی و فرهنگ فاطمی برگزار شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ovl Hfhn - klhdkni Ugd trdi nv gvsjhk U hlhl Olui ovl Hfhn jh;dn ;vn: fvkhli‌ihd nii tOv nv gvsjhk fh vUd;vn hrjwhn lrhUljd U tvik' thxld fv'chv aUn. fvkhli‌ihd nii tOv fhvUd;vnhrjwhn lrhUljd U tvik' thxld fv'chvaUn ovl Hfhn - klhdkni Ugd trdi nv gvsjhk U hlhl Olui ovl Hfhn jh;dn ;vn: fvkhli‌ihd nii tOv nv gvsjhk fh vUd;vn hrjwhn lrhUljd U tvik' thxld fv'chv aUn.

تصویر خبر
برنامه-های-دهه-فجر-بارویکرداقتصاد-مقاومتی-و-فرهنگ-فاطمی-برگزارشود