پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:21

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: مشهد در سال 2017 بهترین فرصت را برای معرفی خود به عنوان امن‌ترین منطقه زیارت در جهان اسلام بر عهده دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g tvik' U hvahn hsghld ovhshk vqUd 'tj: lain nv shg 2017 fijvdk tvwj vh fvhd luvtd oUn fi ukUhk hlk‌jvdk lkxri cdhvj nv Oihk hsghl fv uini nhvn. shg 2017 fijvdk tvwj luvtd lain fi ukUhk hlk‌jvdk lkxri cdhvjd Oihk hsghl lndv;g tvik' U hvahn hsghld ovhshk vqUd 'tj: lain nv shg 2017 fijvdk tvwj vh fvhd luvtd oUn fi ukUhk hlk‌jvdk lkxri cdhvj nv Oihk hsghl fv uini nhvn.

تصویر خبر
سال-2017-بهترین-فرصت-معرفی-مشهد-به-عنوان-امن-ترین-منطقه-زیارتی-جهان-اسلام