پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:21

طرحLEZ از نمونه تمهیداتی بود که قریب به یک سال و نیم پیش اجرای آن بر سر زبان ها افتاد اما علیرغم تبلیغات بسیار و به گواه آمار،هوای پایتخت در نیمه دوم سال جاری به مراتب از مدت زمان مشابه در سال قبل آلوده تر بوده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

xvpLEZ hc klUki jlidnhjd fUn ;i rvdf fi d; shg U kdl Pda hOvhd Hk fv sv cfhk ih htjhn hlh ugdvyl jfgdyhj fsdhv U fi 'Uhi HlhvTiUhd Phdjoj nv kdli nUl shg Ohvd fi lvhjf hc lnj clhk lahfi nv shg rfg HgUni jv fUni hsj. Hvlhk ihd a;sj oUvni xvp LEZ / Paj Pvni HgUn'd iUhd jivhk Idsj? xvpLEZ hc klUki jlidnhjd fUn ;i rvdf fi d; shg U kdl Pda hOvhd Hk fv sv cfhk ih htjhn hlh ugdvyl jfgdyhj fsdhv U fi 'Uhi HlhvTiUhd Phdjoj nv kdli nUl shg Ohvd fi lvhjf hc lnj clhk lahfi nv shg rfg HgUni jv fUni hsj.

تصویر خبر
آرمان-های-شکست-خورده-طرح-LEZ---پشت-پرده-آلودگی-هوای-تهران-چیست-
برچسب های مرتبط: