پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:21

تهران - ایرنا - 'فلکزلا امپوکو' جانشین رئیس جمهوری زیمبابوه ضمن تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی به دولت و ملت ایران، بر جایگاه برجسته ایشان در تاریخ معاصر تاکید کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - 'tg;cgh hlPU;U' Ohkadk vmds OliUvd cdlfhfUi qlk jsgdj hvjphg Hdj hggi ihald vtskOhkd fi nUgj U lgj hdvhkT fv Ohd'hi fvOsji hdahk nv jhvdo luhwv jh;dn ;vn. hnhd hpjvhl Ohkadk vmds OliUvd cdlfhfUi fi Hdj hggi ihald vtskOhkd jivhk - hdvkh - 'tg;cgh hlPU;U' Ohkadk vmds OliUvd cdlfhfUi qlk jsgdj hvjphg Hdj hggi ihald vtskOhkd fi nUgj U lgj hdvhkT fv Ohd'hi fvOsji hdahk nv jhvdo luhwv jh;dn ;vn.

تصویر خبر
ادای-احترام--جانشین-رئیس-جمهوری-زیمبابوه-به--آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی