پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:21

شیراز - ایرنا - قائم مقام وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه دولت برای توسعه خدمات سلامت عزم جدی دارد گفت : راه اندازی بیمارستان های جدید ، توجه به خدمات پیشگیرانه در طرح تحول سلامت و توسعه خدمات به مناطق محروم نشانگر عزم جدی در حوزه سلامت است .

در حال دریافت متن کامل خبر...

advhc - hdvkh - rhml lrhl Ucdv finhaj U nvlhk U HlUca Pca;d fh fdhk hdk;i nUgj fvhd jUsui onlhj sghlj ucl Ond nhvn 'tj : vhi hknhcd fdlhvsjhk ihd Ondn T jUOi fi onlhj Pda'dvhki nv xvp jpUg sghlj U jUsui onlhj fi lkhxr lpvUl kahk'v ucl Ond nv pUci sghlj hsj . nUgj fvhd jUsui onlhj sghlj ucl Ond nhvn advhc - hdvkh - rhml lrhl Ucdv finhaj U nvlhk U HlUca Pca;d fh fdhk hdk;i nUgj fvhd jUsui onlhj sghlj ucl Ond nhvn 'tj : vhi hknhcd fdlhvsjhk ihd Ondn T jUOi fi onlhj Pda'dvhki nv xvp jpUg sghlj U jUsui onlhj fi lkhxr lpvUl kahk'v ucl Ond nv pUci sghlj hsj .

تصویر خبر
دولت-برای-توسعه-خدمات-سلامت-عزم-جدی-دارد