پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:21

قم- ایرنا - مدیرحوزه های علمیه کشور با اشاره به ویژگی های بارز و برجسته امام موسی صدر گفت: حرکت ها و فعالیت های امام موسی صدر نقطه عطفی در خیزش ها و بیداری های اسلامی در حدود 100 تا 150 سال اخیر به شمار می رود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rl- hdvkh - lndvpUci ihd ugldi ;aUv fh hahvi fi UdC'd ihd fhvc U fvOsji hlhl lUsd wnv 'tj: pv;j ih U tuhgdj ihd hlhl lUsd wnv krxi uxtd nv odca ih U fdnhvd ihd hsghld nv pnUn 100 jh 150 shg hodv fi alhv ld vUn. hlhl lUsd wnv krxi uxtd nvodca ihd hsghld d; rvk hodv hsj rl- hdvkh - lndvpUci ihd ugldi ;aUv fh hahvi fi UdC'd ihd fhvc U fvOsji hlhl lUsd wnv 'tj: pv;j ih U tuhgdj ihd hlhl lUsd wnv krxi uxtd nv odca ih U fdnhvd ihd hsghld nv pnUn 100 jh 150 shg hodv fi alhv ld vUn.

تصویر خبر
امام-موسی-صدر-نقطه-عطفی-درخیزش-های-اسلامی-یک-قرن-اخیر-است
برچسب های مرتبط: