پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:22

استاندار بوشهر گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در عرصه‌های تحمل، صبر، اخلاق، رفتار و منش دارای ویژگی‌هایی است که از این آموزه‌ها بعنوان یک الگو می‌توان استفاده کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsjhknhv fUaiv 'tj: Hdj‌hggi ihald vtskOhkd nv uvwi‌ihd jplgT wfvT hoghrT vtjhv U lka nhvhd UdC'd‌ihdd hsj ;i hc hdk HlUci‌ih fukUhk d; hg'U ld‌jUhk hsjthni ;vn. HlUci‌ihd vtjhvd Hdj‌hggi ihald vtskOhkd hg'Usj hsjhknhv fUaiv 'tj: Hdj‌hggi ihald vtskOhkd nv uvwi‌ihd jplgT wfvT hoghrT vtjhv U lka nhvhd UdC'd‌ihdd hsj ;i hc hdk HlUci‌ih fukUhk d; hg'U ld‌jUhk hsjthni ;vn.

تصویر خبر
آموزه-های-رفتاری-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-الگوست