پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:22

برند اپیسر پیشرو در زمینه حافظه موبایل، گروه جدیدی از فلش مموری‌ها با درپوش‌های چرخشی با اینترفیس USB3,1 با مدل AH357 و اینترفیس USB2,0 با مدل AH335 را معرفی کرد

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvkn hPdsv PdavU nv cldki phtzi lUfhdgT 'vUi Ondnd hc tga llUvd‌ih fh nvPUa‌ihd Ivoad fh hdkjvtds USB3U1 fh lng AH357 U hdkjvtds USB2U0 fh lng AH335 vh luvtd ;vn 2 lpwUg Ondn hPdsv luvtd an fvkn hPdsv PdavU nv cldki phtzi lUfhdgT 'vUi Ondnd hc tga llUvd‌ih fh nvPUa‌ihd Ivoad fh hdkjvtds USB3U1 fh lng AH357 U hdkjvtds USB2U0 fh lng AH335 vh luvtd ;vn

تصویر خبر
2-محصول-جدید-اپیسر-معرفی-شد