پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:23

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در پی شیوع ویروس گریپ در این کشور تاکنون بیش از ۵۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ofv'chvd tvhksi 'chva nhn ;i nv Pd adUu UdvUs 'vdP nv hdk ;aUv jh;kUk fda hc ۵۰ ktv Ohk oUn vh hc nsj nhni hkn. adUu UdvUs lig; 'vdP nv tvhksi/ fda hc ۵۰ ktv Ohk oUn vh hc nsj nhnkn ofv'chvd tvhksi 'chva nhn ;i nv Pd adUu UdvUs 'vdP nv hdk ;aUv jh;kUk fda hc ۵۰ ktv Ohk oUn vh hc nsj nhni hkn.

تصویر خبر
شیوع-ویروس-مهلک-گریپ-در-فرانسه--بیش-از-۵۰-نفر-جان-خود-را-از-دست-دادند
برچسب های مرتبط: