پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:23

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در پی شیوع ویروس گریپ در این کشور تاکنون بیش از ۵۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

ofv'chvd tvhksi 'chva nhn ;i nv Pd adUu UdvUs 'vdP nv hdk ;aUv jh;kUk fda hc ۵۰ ktv Ohk oUn vh hc nsj nhni hkn. adUu UdvUs lig; 'vdP nv tvhksi/ fda hc ۵۰ ktv Ohk oUn vh hc nsj nhnkn ofv'chvd tvhksi 'chva nhn ;i nv Pd adUu UdvUs 'vdP nv hdk ;aUv jh;kUk fda hc ۵۰ ktv Ohk oUn vh hc nsj nhni hkn.

تصویر خبر
شیوع-ویروس-مهلک-گریپ-در-فرانسه--بیش-از-۵۰-نفر-جان-خود-را-از-دست-دادند
برچسب های مرتبط: