پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:24

فرمانده انتظامی نهاوند گفت: میزان نزاع‌های فردی امسال در نهاوند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد افزایش داشته و باید همه دستگاه‌ها در زمینه آسیب‌شناسی اجتماعی وارد کار شوند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvlhkni hkjzhld kihUkn 'tj: ldchk kchu‌ihd tvnd hlshg nv kihUkn ksfj fi lnj lahfi shg 'baji 41 nvwn htchda nhaji U fhdn ili nsj'hi‌ih nv cldki Hsdf‌akhsd hOjlhud Uhvn ;hv aUkn. kchu‌ihd tvnd nv kihUkn 41 nvwn htchda dhtj/;hia 28 nvwnd svrj tvlhkni hkjzhld kihUkn 'tj: ldchk kchu‌ihd tvnd hlshg nv kihUkn ksfj fi lnj lahfi shg 'baji 41 nvwn htchda nhaji U fhdn ili nsj'hi‌ih nv cldki Hsdf‌akhsd hOjlhud Uhvn ;hv aUkn.

تصویر خبر
نزاع-های-فردی-در-نهاوند-41-درصد-افزایش-یافت-کاهش-28-درصدی-سرقت