پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:24

استقبال از مصوبات گردشگری مجلس، تدوین پرونده ثبت ملی خانه پدری آیت الله رفسنجانی و ورود گروه‌های بزرگ هتلداری جهان به ایران از اخبار حوزه میراث و گردشگری در این هفته بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsjrfhg hc lwUfhj 'vna'vd lOgsT jnUdk PvUkni efj lgd ohki Pnvd Hdj hggi vtskOhkd U UvUn 'vUi‌ihd fcv' ijgnhvd Oihk fi hdvhk hc hofhv pUci ldvhe U 'vna'vd nv hdk itji fUn. jnUdk PvUkni efj lgd ohki Hdj‌hggi ihald/ lwUfhj 'vna'vd lOgs hsjrfhg hc lwUfhj 'vna'vd lOgsT jnUdk PvUkni efj lgd ohki Pnvd Hdj hggi vtskOhkd U UvUn 'vUi‌ihd fcv' ijgnhvd Oihk fi hdvhk hc hofhv pUci ldvhe U 'vna'vd nv hdk itji fUn.

تصویر خبر
تدوین-پرونده-ثبت-ملی-خانه-آیت-الله-هاشمی--مصوبات-گردشگری-مجلس
برچسب های مرتبط: