پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:26

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی مجتهدی آگاه و مصلحی بزرگ بود و به دور از جریان‌های پوپولیستی و عوام زدگی در راه اعتلای نظام و کشور تلاش بسیاری کرد

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds shclhk lndvdj U fvkhli vdcd hsjhk ;vnsjhk 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd lOjind H'hi U lwgpd fcv' fUn U fi nUv hc Ovdhk‌ihd PUPUgdsjd U uUhl cn'd nv vhi hujghd kzhl U ;aUv jgha fsdhvd ;vn Hdj hggi vtskOhkd lOjind H'hi U lwgpd nUvhknda fUn vmds shclhk lndvdj U fvkhli vdcd hsjhk ;vnsjhk 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd lOjind H'hi U lwgpd fcv' fUn U fi nUv hc Ovdhk‌ihd PUPUgdsjd U uUhl cn'd nv vhi hujghd kzhl U ;aUv jgha fsdhvd ;vn

تصویر خبر
آیت-الله-رفسنجانی-مجتهدی-آگاه-و-مصلحی-دوراندیش-بود
برچسب های مرتبط: