پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:26

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: تمدید تحریم ها بر ضد ایران نقض برجام است و طبق قول آمریکایی ها قرار نیست اثر اجرایی داشته باشد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sok'Ud shclhk hkvCd hjld ;aUvlhk 'tj: jlndn jpvdl ih fv qn hdvhk krq fvOhl hsj U xfr rUg Hlvd;hdd ih rvhv kdsj hev hOvhdd nhaji fhan. ;lhgUknd: xfr rUg Hlvd;hdd‌ih jlndn jpvdl‌ih hOvhdd kld‌aUn! sok'Ud shclhk hkvCd hjld ;aUvlhk 'tj: jlndn jpvdl ih fv qn hdvhk krq fvOhl hsj U xfr rUg Hlvd;hdd ih rvhv kdsj hev hOvhdd nhaji fhan.

تصویر خبر
کمالوندی--طبق-قول-آمریکایی-ها-تمدید-تحریم-ها-اجرایی-نمی-شود-
برچسب های مرتبط: